Wydarzenia

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - BIBLIOTEKA W JANOWIE

W Dniu Bezpiecznego Internetu został zapoczątkowany cykl zajęć dla dzieci uczęszczających na świetlicę SP w Janowie. Rozwój technik teleinformatycznych poza wieloma korzyściami niesie ze sobą niestety bardzo negatywne zjawisko tzw. cyberprzemoc. Dlatego dzieci obejrzały klika bardzo ciekawych filmików związanych z tematem cyberprzemocy i otrzymały informację o najczęstszych zagrożeniach występujących w sieci.