Wydarzenia

BIBLIOTEKA W KORZENIEWIE – WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

W czwartek 12 maja 2016r. odbyło się w naszej Bibliotece spotkanie z psychologiem Andrzejem Boczkowskim. Spotkanie to było częścią projektu „Stop przemocy i uzależnieniom – kiedy i gdzie znajdziesz pomoc”, który nasza Filia realizuje wraz ze : Szkołą Podstawową i Przedszkolem w Korzeniewie, Sołtysem i Radą Sołecką wsi Korzeniewo, Kołem Korzeniewskich Kobiet i Czwartkowymi Mamami. Projekt kierowany jest do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kwidzyn. Tematem spotkania były : „Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Ich cele zadania i sposoby działania.” Warsztaty  przeznaczone były dla młodzieży i dorosłych mieszkańców sołectwa. Andrzej Boczkowski, dysponujący wieloletnią praktyką i doświadczeniem, w przystępny sposób przedstawił uczestnikom spotkania instytucje służące pomocą  wszystkim, którzy znajdują się w życiowej sytuacji kryzysowej.

Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowała sołtys Renata Krupa.