O bibliotece

Biblioteka Publiczna w Marezie

Biblioteka Publiczna w Marezie jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Kwidzynie, który od 2023 roku jako jedna isntytucja kontynuuje działalność dwóch połączonych jednostek - Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn.

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, jako samodzielna samorządowa instytucja kultury, działała na terenie Gminy Kwidzyn w latach 2003 - 2022 roku. Jednak początki działalności bibliotecznej w gminie Kwidzyn sięgają już roku 1948 r. Biblioteka Publiczna w Marezie mieści się w siedzibie GOKiB w Marezie przy ul. Długiej 5.

W skład sieci bibliotecznej wchodzą jeszcze placówki podległe: Filia  Biblioteki  w Janowie, Filia  Biblioteki  w Korzeniewie, Filia  Biblioteki  w Rakowcu i Filia  Biblioteki  w Tychnowach.

Biblioteki publiczne gminy Kwidzyn sprawują funkcje lokalne mające na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców, przede wszystkim poprzez gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne) dobieranych stosownie do zgłaszanych oczekiwań czytelników oraz niezbędnych do samokształcenia i rozwoju kulturalnego. Udzielają wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury. Współczesny model funkcji i zadań biblioteki publicznej zakłada zarówno tradycyjne zadania wypożyczania i udostępniania zbiorów użytkownikom, jak i pełnienie przez bibliotekę roli lokalnego centrum kultury  i ośrodka informacji. Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, poprzez swoje inicjatywy, pragnie ożywić środowisko czytelnicze oraz stać się nowoczesną instytucją kultury, aktywną, przyjazną dla wszystkich, dysponującą bogatym księgozbiorem, proponującą szeroki program działań kulturalnych i oświatowych. Celem biblioteki jest efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań aktualnych, a także potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych gminy Kwidzyn.

Biblioteka posiada ponad 74 tys. woluminów książek, wypożycza 25 tytułów czasopism, gromadzi i udostępnia zbiory audiowizualne. W Marezie, Korzeniewie i Tychnowach działają czytelnie komputerowe z dostępem do Internetu. W ramach imprez i działań kulturalno-oświatowych Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, wystawy, spotkania autorskie  z pisarzami, zabawy i festyny, wycieczki, przedstawienia teatralne. Współpracuje z  Kołami Gospodyń Wiejskich, radami sołeckimi, szkołami i przedszkolami oraz innymi organizacjami i instytucjami. Bierze udział w ogólnopolskiej kampanii ”Cała Polska czyta dzieciom” oraz  akcji „Tydzień Bibliotek”. Przy filii w Korzeniewie działa Kapituła Odznaki „Przyjaciel Biblioteki”, filia w Tychnowach prowadzi „Klub Herbaciany” dla seniorów, zaś  biblioteka w Marezie - Dyskusyjny Klub Książki.