Wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE W MAREZIE

Po raz piąty biblioteka w Marezie wzięła udział w Narodowym Czytaniu, w akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Akcja ta miała swój początek w 2012 roku, a zainicjował ją ówczesny Prezydent RP Bronisław Komorowski. W tym roku na lekturę Narodowego Czytania wybrano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, akcentując tym samym obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczna akcja Narodowego Czytania w Marezie połączona została z uroczystym otwarciem altany z ławostołami sfinansowanej z funduszu sołeckiego. Spotkanie rozpoczęła dyrektor biblioteki Małgorzata Lasota, witając przybyłych gości oraz organizatorów: sołtysa wsi Marezy, Radę Sołecką, Dyskusyjny Klub Książki w Marezie, Zespół Ludowy „Marezianki”, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie „Seniorów 50+” oraz Stowarzyszenie „Ciuchcia”. Fragmenty „Przedwiośnia” odczytali: wójt gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka oraz radny Leszek Kędziora, panie z Dyskusyjnego Klubu Książki (Barbara Szynkarczyn, Roma Hyszko, Beata Szwed, Agnieszka Tomaszewska, Jadwiga Rozpiątkowska) panie ze stowarzyszenia „Seniorzy 50 +” (Ewa Stec, Halina Biedrzycka, Irena Banach, Elżbieta Wróbel) oraz nasza czytelniczka Elżbieta Szepecka. Po czytaniu był czas na biesiadę z zespołem Marezianki, ognisko, grochówkę i zabawę przy muzyce.