/templates/system/css/system.css" type="text/css" />

Zajęcia prowadzone w bibliotekach

PROGRAM DLA BIBLIOTEK

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystyka

Odsłon : 603335


REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ KSIĄŻEK
czwartek, 06 stycznia 2011 17:41

I PRAWO KORZYSTANIA

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności:

  1. zapoznaniu się z treścią Regulaminu Wypożyczeń Książek;
  2. potwierdzeniu własnoręcznym, czytelnym podpisem zobowiązania czytelniczego wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu      (ze zdjęciem). Za czytelników niepełnoletnich zobowiązanie podpisują i ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.
  3. otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabycie praw czytelniczych w postaci karty bibliotecznej.

Więcej…
 
REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MEDIATEKI
czwartek, 06 stycznia 2011 18:01

I  ZBIORY

Mediateka może gromadzić: płyty analogowe, płyty CD-ROM, płyty VCD-ROM, płyty DVD-ROM, płyty BD ROM, kasety magnetofonowe, „książkę mówioną”, wydawnictwa multimedialne, gry, kasety video i inne zbiory.

Więcej…
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
czwartek, 06 stycznia 2011 18:09

Z „Czytelni Internetowej” nieodpłatnie korzystać mogą wszyscy w godzinach pracy bibliotek.

Praca przy komputerze możliwa jest po uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.

Komputery w Bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, tworzenie prezentacji, rozszerzanie wiedzy, gromadzenie informacji.

 

Więcej…
 
CENNIK OPŁAT
czwartek, 06 stycznia 2011 18:17

§ 1 WYPOŻYCZENIA

  1. KSIĄŻKI I ZBIORY MEDIATEKI

Książki oraz zbiory medioteki wypożyczane są nieodpłatnie na okres 35 dni. Kara za przetrzymanie wynosi 5 groszy za jedną pozycję za każdy rozpoczęty dzień po terminie zwrotu. Kara za wysłany monit wynosi 2,00 zł

Wydanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł

  1. CZASOPISMA

Kara za przetrzymanie wynosi 0,30 zł za jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień po terminie zwrotu.

Wydawnictwa cyfrowe (CD, VCD, DVD) dołączane do periodyków wypożyczane są na okres jednego tygodnia. Kara za przetrzymanie wynosi   1,00 zł za jedną pozycję za każdy rozpoczęty tydzień po obowiązującym terminie zwrotu.

Więcej…
 


Copyright © 2020 Witryna Internetowa Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Design by Next Level Design Lizenztyp CC