Relacje

BRACIA BURGESS – ELIZABETH STROUT

Książka, którą jedna z członkiń klubu określiła jako zniechęcającą do posiadania potomstwa. Bo rzecz o rodzinie, o trudnym rodzicielstwie, o braku porozumienia, o zadawnionych urazach, o niewypowiedzianych słowach, traumie i noszonym przez lata poczuciu winy.

Są wśród nas skrupulatne i profesjonalnie podchodzące do swej pasji klubowiczki, prowadzące systematycznie notatniki poświęcone kolejnym lekturom. (Notatniki te otrzymałyśmy w prezencie od WiMBP w Gdańsku, która jest patronem i koordynatorem DKK w województwie pomorskim). Poniżej zamieszczamy zapiski na temat „Braci Burgess” pochodzące z „Zeszytu klubowicza” jednej z naszych koleżanek :