Wydarzenia

NARODOWE CZYTANIE W TYCHNOWACH

8. edycję Narodowego Czytania zorganizowały wspólnie Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach. W tym roku lekturą akcji były wybrane nowele polskie. Wspólnie ze społecznością lokalną i zaproszonymi gośćmi, przeczytaliśmy nowelę Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani”, która porusza ważny i zarazem trudny problem. Jest nim złe pojmowanie dobroczynności, zaspokajanie własnych potrzeb kosztem ludzi biedniejszych, znajdujących się w gorszej sytuacji. Z nowelą Orzeszkowej zmagali się również uczniowie, dzielnie radząc sobie z tekstem. Czytaniu „Dobrej Pani ” towarzyszyła przygotowana przez bibliotekę wystawa, prezentacja poprowadzona przez polonistę Łukasza Grabana, a także dekoracja wykonana przez Agatę Wiśniewską.