O bibliotece

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, będąca od 2003 roku samorządową instytucją kultury, działa na terenie Gminy Kwidzyn od 1948 r. Siedziba główna Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn znajduje się w Marezie, zaś filie biblioteczne  w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach.

Biblioteki publiczne gminy Kwidzyn sprawują funkcje lokalne mające na celu zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców, przede wszystkim poprzez gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne) dobieranych stosownie do zgłaszanych oczekiwań czytelników oraz niezbędnych do samokształcenia i rozwoju kulturalnego. Udzielają wszystkim zainteresowanym wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektury. Współczesny model funkcji i zadań biblioteki publicznej zakłada zarówno tradycyjne zadania wypożyczania i udostępniania zbiorów użytkownikom, jak i pełnienie przez bibliotekę roli lokalnego centrum kultury  i ośrodka informacji. Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn, poprzez swoje inicjatywy, pragnie ożywić środowisko czytelnicze oraz stać się nowoczesną instytucją kultury, aktywną, przyjazną dla wszystkich, dysponującą bogatym księgozbiorem, proponującą szeroki program działań kulturalnych i oświatowych. Celem biblioteki jest efektywne zaspokajanie potrzeb i oczekiwań aktualnych, a także potencjalnych użytkowników placówek bibliotecznych gminy Kwidzyn.

Biblioteka posiada ponad 74 tys. woluminów książek, wypożycza 25 tytułów czasopism, gromadzi i udostępnia zbiory audiowizualne. Na terenie gminy prowadzi 5 punktów bibliotecznych. W Marezie, Korzeniewie i Tychnowach działają czytelnie komputerowe z dostępem do Internetu. W ramach imprez i działań kulturalno-oświatowych Biblioteka organizuje konkursy czytelnicze, wystawy, spotkania autorskie  z pisarzami, zabawy i festyny, wycieczki, przedstawienia teatralne. Współpracuje z  Kołami Gospodyń Wiejskich, radami sołeckimi, szkołami i przedszkolami oraz innymi organizacjami i instytucjami. Bierze udział w ogólnopolskiej kampanii ”Cała Polska czyta dzieciom” oraz  akcji „Tydzień Bibliotek”. Przy filii w Korzeniewie działa Kapituła Odznaki „Przyjaciel Biblioteki”, filia w Tychnowach prowadzi „Klub Herbaciany” dla seniorów, zaś  biblioteka w Marezie - Dyskusyjny Klub Książki.